Τουρίστες μετακινούμενοι

Παραλία «Παλιόχανο».

(14-5-2019, 14.20)