Νο 2. Καλοκαίρι

Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(16-5-2019, 13.15)