Μπάτης

Ο «Μύλος» στη Παραλία Αγίου Ανδρέα.

(24-5-2019, 13.45)