Πόσους σταυρούς βάζουμε για Ευρωεκλογές, για τις Περιφερειακές και για Δημοτικές εκλογές του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα

Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο Β ψηφίζουν για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και την Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

Για τις Ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν και θα εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4) -κατά ανώτατο όριο- υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

Για τις Περιφερειακές Εκλογές (στη Περιφέρεια Πελοποννήσου), με τον σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:

Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) -κατά ανώτατο όριο- υποψηφίους συμβούλους στην εκλογική περιφέρεια της Αρκαδίας

Για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με τον σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) -κατά ανώτατο όριο- υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού που θα επιλέξει.

Για τη Κοινότητα Παραλίου Άστρους, με τον σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του: Προς έναν (1) ή δύο (2) -κατά ανώτατο όριο- υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού που θα επιλέξει.