Στις «Πλάκες»

Η ακτή με τις ψαμμιτικές πλάκες στο Παράλιο Άστρος.

(28-5-2019, 11.20)