Νο 2. Μπάτης

Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(29-5-2019, 14.30)