Νο 2. Στα μπάνια

Στη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(30-5-2019, 14.15)