Διόρθωση αποτελεσμάτων του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών»

1) Απόφαση του Πρωτοδικείου Ναυπλίου περί διόρθωσης αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στο συνδυασμό «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εδώ
2) Διορθωμένος κατάλογος των ψήφων που πήραν οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εδώ