Στο «Μύλο»

Ο «Μύλος» στη Παραλία Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας.

(15-6-2019, 09.20)