Ντάλα μεσημέρι

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(Σάββατο 15-6-2019 13.55, 35 βαθμοί Κελσίου)