«Μοναξιά»

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε μοναχικό Σταχτοτσικνιά Ardea cinerea -είδος ερωδιού- στη λίμνη Μουστού.

(22-7-2019, 11.35)