Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους

Η ύπαρξη του ξεκινά, σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, τον 19ο αιώνα στο Νησί του Παραλίου Άστρους, υπό τη σκιά του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων, σε συνθήκες  Κρυφού Σχολειού, λειτούργησε μετέπειτα σαν Αλληλοδιδακτικό Σχολείο, δημιούργημα του οραματιστή ηγέτη του τόπου μας,  Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου (Άκουρου).

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «γιαλό» από το Νησί, αφού πλέον ομαλοποιήθηκε η λειτουργία του Ελληνικού Κράτους και μετριάστηκε ο εξ’ «Ανατολών» κίνδυνος, στο κτίριο που πήρε την ονομασία αργότερα Παλιό Σχολείο, και ήταν!! απέναντι από το σημερινό εστιατόριο Λαγουδέρα. Η κατασκευή αυτού του σχολικού κτιρίου, έγινε μετά το 1865, αυτό αποδεικνύεται από τη μη παρουσία του στο σχέδιο πόλης της 6ης Αυγούστου 1864, το προαναφερόμενο κτίριο λειτούργησε από τις αρχές του 1900 μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς του 1939-1940, σύμφωνα με μαρτυρίες των τότε μαθητών.

Ο μεγάλος Ευεργέτης του τόπου μας, Ιωάννης Μαρούδης (φωτογραφία) –η προτομή του υπάρχει στην αυλή του σημερινού Δημοτικού Σχολείου-, με το μεγαλείο ψυχής που τον διέκρινε, άφησε εντολή στη Διαθήκη του να κατασκευαστεί σύγχρονο Σχολείο, έτσι λοιπόν το 1935 απαλλοτριώθηκε το κτήμα (αλώνι) του  Γεωργίου Κουτσογιάννη, στη θέση που είναι το σημερινό Δημοτικό Σχολείο, και άρχισε αμέσως η κατασκευή του, αποπερατώθηκε και  παραδόθηκε σε χρήση κατά το σχολικό έτος 1940-1941,για την ακρίβεια λειτούργησε στις 27 Οκτωβρίου 1940. Το Σχολείο ήταν ισόγειο, όπως περιγράφεται εδώ, και ο όροφος προστέθηκε τα τελευταία χρόνια.