Το «Μέγα Σπήλαιο»

Σπηλιά στη παραλία του Ανάβαλου, στα Λιλαίικα.

(8-9-2019, 13.10)