Νανοβουτηχτάρι

Νανοβουτηχτάρι -Tachybaptus ruficollis-, στη λίμνη Μουστού

Υ.Σ: Το είδος αυτό αναπαράγεται 2 φορές το χρόνο

(15-9-2019)