«Πολυεθνική»

3 Σταχτοτσικνιάδες και στο κέντρο μία Πρασινοκέφαλη αγριόπαπια και ένας Λευκοτσικνιάς, στη λίμνη Μουστού

(15-9-2019)