1949, μοντάζ

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες κατά τον περίπατο τους και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Τάσος Γεωργ. Αβραντίνης, 2. Τάκης Ευαγγ. Παπακωνσταντίνου, 3. Γιάννης Λουραδάκης (χωροφύλακας) και 4. Ηλίας Κων. Δασκολιάς.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από αυτό το σημείο του Παλιού λιμανιού.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1949.
  3. Μάταια θα ψάχνετε να προσανατολισθείτε, ο φωτογράφος, μαιτρ του μοντάζ ως φαίνεται, ανακάτεψε το φόντο κατά το δοκούν για να δώσει «αισθητικό» αποτέλεσμα. Αυτό αποδεικνύεται από το «Gümrük», σημερινό καφέ «BarOlo», το οποίο έχει διαφορετικό προσανατολισμό από ότι στη πραγματικότητα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.