Τα «γυμνάσια» στην υγεία και ο πάτερ – Γυμνάσιος

Η ελλειμματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι γνωστή και βαίνει διαρκώς αυξανόμενη.

Επειδή προβλέπεται «βαρύς Χειμώνας» και ασφαλισμένοι ή μη θα τραβήξουν «του Χριστού τα Πάθη», τους προτείνουμε το βιβλίο «120 ιατρικαί συνταγαί του καλόγηρου Γυμνάσιου Λαυριώτου*», του περιβόητου μοναχού Γυμνάσιου Λαυριώτη, για να θεραπεύσουν «πάσαν νόσον και πάσαν μ……ν».

Πατήστε εδώ για να δείτε απόσπασμα του βιβλίου.

*Αφού μας γύρισαν στο 1930.