Συνωστισμός ΟΤΑ για να -πρασινήσουν- τις γειτονιές τους


Συνωστισμός ΟΤΑ για να “πρασινήσουν” τις γειτονιές τους- νέο πρόγραμμα του ΚΑΠΕ


Συνωστισμός από δεκάδες δήμους πανελλαδικά που ενδιαφέρονται να “πρασινήσουν” τις γειτονιές τους, παρατηρείται ήδη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοιχτών χώρων» που προκηρύχθηκε την Παρασκευή από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).


Το πρόγραμμα προβλέπει “πράσινες” παρεμβάσεις πανελλαδικά, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων τους, και ήδη προφορικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από πολλούς ΟΤΑ, τόσο της Αττικής, όσο και άλλων πόλεων.


Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στους ΟΤΑ, με ελάχιστο κόστος ανά παρέμβαση τα 500.000 ευρώ και μέγιστο κόστος ανά παρέμβαση τα 6 εκατ. ευρώ.


Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων


Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο διάστημα θα λειτουργεί στο ΚΑΠΕ help desk για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων κατά τη διάρκεια της υποβολής αιτήσεων.


Οι παρεμβάσεις


Το πρόγραμμα θέτει σαν προαπαιτούμενο 4 στόχους, τους οποίους θα πρέπει να πληρούν οι προτάσεις των ΟΤΑ, καθώς στο τέλος των εργασιών θα γίνονται μετρήσεις που θα επιβεβαιώνουν αν έχει επιτευχθεί:


1.Η μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος τους μήνες του καλοκαιριού κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμό.


2.Η μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 5 βαθμούς.


3.Η βελτίωση της θερμικής άνεσης στην περιοχή κατά τουλάχιστον 20%.


4.Η μείωση των βαθμοωρών κλιματισμού κατά 20%.


Οι παρεμβάσεις που προβλέπει το πρόγραμμα για τις περιοχές που θα επιλεγούν θα αφορούν τόσο στην ανάπλαση εξωτερικών χώρων (δρόμοι, πλατείες) όσο και στον κτιριακό τομέα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι συνολικό. Σημαντικό ρόλο στις δράσεις βιοκλιματικών αναπλάσεων θα έχει η σκίαση η οποία επιτυγχάνεται με δέντρα, πέργκολες, κατασκευές, κλπ. Τα δέντρα, και εν γένει η βλάστηση, αποτελούν την καλύτερη μέθοδο σκιασμού καθώς συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση του μικροκλίματος της κάθε περιοχής. 


Και φωτοβολταικά


Και τα φωτοβολταϊκά μπορούν να αξιοποιηθούν στις βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων, είτε ως “φωτοβολταϊκά πεζοδρόμια” είτε ως “φωτοβολταϊκές πέργκολες”. Τα φωτοβολταϊκά πεζοδρόμια ενσωματώνουν σε τμήματα του δαπέδου φωτοβολταϊκά στοιχεία ώστε μέρος της ενέργειας που θα καταναλώνεται στον φωτισμό να παράγεται από αυτά ή το σύνολο της ενέργειας να διοχετεύεται απ ευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οσο για τις φωτοβολταϊκές πέργκολες, είναι ξύλινες ή μεταλλικές και ενσωματώνουν φωτοβολταϊκά πάνελ που συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ παρέχοντας αυτονομία ηλεκτρικής κατανάλωσης στο χώρο όπου χρησιμοποιούνται.


Μερικές από τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν


– Τα ψυχρά υλικά. Η επίστρωση επιφανειών (πχ. κέλυφος κτιρίου, οδόστρωμα, πλάκες πεζοδρομίου) με ψυχρά υλικά επιφέρει μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών αλλά και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Μετρήσεις έχουν δείξει ότι τα ψυχρά υλικά παρουσιάζουν “επιφανειακή θερμοκρασία” μέχρι και 12 βαθμούς χαμηλότερη από τα κοινά υλικά.


– Τα θερμοχρωμικά υλικά: Έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Έτσι το χειμώνα είναι έγχρωμα ενώ το καλοκαίρι λευκά, παρουσιάζοντας αντίστοιχα μεγάλη απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και μεγάλη ανακλαστικότητα το καλοκαίρι.


– Τα φωτοκαταλυτικά υλικά: Η μείωση συγκέντωσης ρύπων στους εξωτερικούς χώρους μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση φωτοκαταλυτικών επιφανειών (πχ. σε πεζοδρόμια, κεραμίδια, οδόστρωμα). Τα ψυχρά φωτοκαταλυτικά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρά οξειδωτικά μέσα, ικανά να καταστρέψουν ρύπους ή μικροοργανισμούς.