Την 3η χειρότερη περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα!


Την 3η χειρότερη περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα!


Στην 25η θέση (μεταξύ των 27 κρατών-μελών) κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 


Αιτία για τη χαμηλή κατάταξη της χώρας μας είναι η πλειάδα ανοιχτών υποθέσεων που αφορούν παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι σε 7 από τις υποθέσεις, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ήταν καταδικαστικές αλλά εκκρεμεί η συμμόρφωση της χώρας μας.


Μεταξύ των επτά αυτών υποθέσεων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου – συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, η εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για οικισμούς που δεν διέθεταν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους και η απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσής τους


Αυτή τη στιγμή ενώπιον του ΔΕΚ βρίσκονται τέσσερις υποθέσεις για την κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για τον αυτοκινητόδρομο Πύργου – Τσακώνας, την ελλιπή προστασία της λίμνης Κορώνειας καθώς και για τις απαιτήσεις εφαρμογής των οδηγιών που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.