“Πράσινους επιχειρηματικούς αγγέλους” αναζητά το ΕΒΕΑ


“Πράσινους επιχειρηματικούς αγγέλους” αναζητά το ΕΒΕΑ


Σε αναζήτηση “Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων” βρίσκεται το  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, με στόχο την ένταξή τους στο έργο “Think Green”, μέσω του οποίοι θα παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα, για 5 χρόνια.


Οι Επιχειρηματικοί ‘Αγγελοι είναι συνήθως μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά μπορεί να λειτουργήσουν και ως δυνητικοί επενδυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.


Ειδικότερα οι «Πράσινοι Επιχειρηματικοί ‘Αγγελοι» οι οποίοι πλαισιώνουν το Έργο “Think Green” συνθέτουν μία πολύτιμη δεξαμενή άντλησης γνώσεων και εμπειριών για τις ΜμΕ – μέλη του ΕΒΕΑ αναφορικά με την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην καθημερινή τους λειτουργία, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Think Green” το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει το δίκτυο «Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων» το οποίο έχει αναρτηθεί στο portal του εν λόγω Έργου (http://ermis.acci.gr/green/) και θα διατηρηθεί για μία τουλάχιστον πενταετία.


Το έργο «THINK GREEN» έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους: χονδρικό – λιανικό εμπόριο, και κατασκευές.


Το έργο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό EOX (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελούμενος από Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) σε ποσοστό 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 50%.