Επιστημονικό Τριήμερο: «Κτίριο και Ενέργεια»


Επιστημονικό Τριήμερο: «Κτίριο και Ενέργεια»


Επιστημονικό Τριήμερο με γενικό τίτλο «Κτίριο και Ενέργεια» διοργανώνεται στη Λάρισα στις 20,21 και 22 Οκτωβρίου 2011 στο κτίριο του ΤΕΕ.


Σκοπός και στόχος είναι η ενημέρωση και η αρωγή του Τεχνικού Κόσμου, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων επενδυτών και των αντίστοιχων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο πάνω στις τελευταίες εξελίξεις , τις τεχνολογίες και τα καινοτόμα προϊόντα , για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και την προετοιμασία για το κτίριο « μηδενικής ενέργειας » το οποίο αποτελεί νομοθετημένο στόχο της χώρας για το 2020.


Στο πλαίσιο του Επιστημονικού τριημέρου θα γίνει παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεθόδων μελέτης, υπολογισμού και κατασκευής κτιρίων με βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά και θα παρουσιασθούν σειρά εισηγήσεων και συζητήσεων που θα κινούνται σε τρία επίπεδα: α) Στην Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, β) Τις νέες εφαρμοσμένες λύσεις, γ) Τις τεχνολογικά ώριμες νέες επιστημονικές προσεγγίσεις.


Θεματικές Ενότητες – Άξονες : Οι εισηγήσεις θα καλύψουν τις βασικές Θεματικές Ενότητες :


Ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός


ΙΙ. Εξοικονόμηση ενέργειας


ΙΙΙ. Ενεργειακά συστήματα στο κτίριο


ΙV. Eνσωμάτωση ΑΠΕ στα κτίρια.


Έκθεση Υλικών & Προϊόντων : Παράλληλα με τις εργασίες του τριημέρου θα λειτουργήσει και Έκθεση Υλικών στην οποία θα προβληθούν προϊόντα και υλικά που έχουν σχέση με την Τεχνολογία-Τεχνογνωσία που σχετίζονται με την ενέργεια στο κτίριο.


Όσες επιχειρήσεις – εταιρίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 3ήμερο να καταθέσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, επιλέγοντας :


Εκθεσιακό χώρο (περίπτερο)Εκθεσιακό χώρο και συμμετοχή-παρουσίαση στο πρόγραμμα του χώρου έκθεσηςΑπλή διανομή υλικού στο χώρο υποδοχής


Προθεσμία Υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής στην τεχνική έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011


Οργανωτική Γραμματεία


Πληροφορίες : Θ. Γκιάτας- Ε. Αραμπατζή Τηλ. 2410/535615-257866, email: tee_lar@tee.grearab@central.tee.gr