Μονόδρομος η αύξηση των φόρων

Οι περικοπές δαπανών και τα μέτρα λιτότητας, που σήμερα αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα της δημοσιονομικής προσαρμογής στις χώρες του ΟΟΣΑ, δεν επαρκούν για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ ως το 2060, λένε οι οικονομολόγοι του Οργανισμού, προσθέτοντας ότι η αύξηση της φορολογίας είναι μονόδρομος

Από τις χώρες που επιβάλλεται να περιορίσουν το δημόσιο χρέος τους, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσπάθεια να μην υπάρξει πλήγμα στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τους προοπτικές και να μην αυξηθούν οι ανισότητες στην οικονομία τους, εκτιμά ο ΟΟΟΣΑ, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων του που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι από τα 34 μέλη του οι τρεις αυτές οικονομίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τον μεγαλύτερο συνδυασμό περικοπών στις δαπάνες και μειώσεων στη φορολογία, εαν θέλουν να περιοριστεί το δημόσιο χρέος τους στο 60% του ΑΕΠ τους ως το 2060. Παράλληλα, θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν, περισσότερο από άλλες χώρες μέλη, μέτρα είτε αντιαναπτυξιακά είτε που αυξάνουν την ανισότητα στα εισοδήματα, προκειμένου να επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο.

Η ανάλυση του ΟΟΣΑ καταλήγει ότι οι αυξήσεις στη φορολογία θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην μείωση των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών, παρά την προτίμηση των πολιτικών στα μέτρα λιτότητας, που αποτελούν σήμερα περίπου το 75% των συνολικών προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής.

Οπως τονίζουν οι αναλυτές, στις προβολές που δημιούργησαν γίνεται σαφές ότι η αυξημένη φορολογία είναι επιβεβλημένη, καθώς δεν μπορούν να αποδώσουν περαιτέρω σημαντικά οι περικοπές σε υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια.

Μέτριες επιπτώσεις στην Ελλάδα
Ο ΟΟΣΑ συνέταξε την μελέτη αυτή προκειμένου να αξιολογήσει το πόσο συμβατά είναι τα μέτρα περιορισμού του χρέους για κάθε μία από τις 34 χώρες, με την ανάπτυξη και την μείωση των ανισοτήτων.

Δανία, Εσθονία, Γερμανία, Νότιος Κορέα, Νορβηγία και Ελβετία δεν θα χρειαστούν περαιτέρω δημοσιονονική προσαρμογή, όπως εκτιμά η μελέτη.

Ελάχιστες επιπτώσεις σε ανάπτυξη και κατανομή εισοδημάτων θα έχουν τα απαιτούμενα μέτρα σε Αυστραλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Σουηδία και άλλες 11 χώρες.

Η Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία την Ιρλανδία και άλλες τρεις χώρες, θα υποστεί μέσης έντασης αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ισότητα, προκειμένου να εφαρμόσει τα μέτρα για περιορισμό του χρέους στο 60% του ΑΕΠ ως το 2060.

Αντίθετα, για την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων με σαφώς αρνητικό αντίκτυπο, καθώς το εύρος των περικοπών αλλά και το ύψος του χρέους καθιστά δύσκολη την επίτευξη του ίδιου στόχου.

Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν μεγάλες αυξήσεις στην φορολογία και περικοπές στην Υγεία και τις συντάξεις.

Στην Ιαπωνία υποδεικνύεται η φορολόγηση εισοδημάτων και συναλλαγών, αλλά και η αύξηση του κόστους των κρατικών υπηρεσιών, η μείωση δαπανών στην Υγεία και στις δημόσιες επενδύσεις.

Τέλος, στην Βρετανία η αύξηση της φορολόγησης των συναλλαγών και του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο θα πρέπει να συνδυαστούν με περικοπές στην Υγεία και άλλες κρατικές δαπάνες.