Η τραγωδία των νοικοκυριών

Από το 2009 ώς το 2013 οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν 34% και οι αμοιβές των απασχολουμένων συνολικά μειώθηκαν κατά 32,4% (στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στο ίδιο διάστημα και συγκεκριμένα μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Οκτωβρίου 2013 ο πληθωρισμός αυξήθηκε 9,3%.

Με άλλα λόγια, σε πραγματικούς όρους (ή σταθερές τιμές) οι αμοιβές των εργαζομένων μειώθηκαν μέσα σε μία τετραετία κατά 39%!

Οπως, όμως, όλοι γνωρίζουμε, ο επίσημος πληθωρισμός δεν αποτυπώνει την αύξηση του βασικού κόστους διαβίωσης των εργαζομένων, μέρος του οποίου είναι και το γνώριμο «καλάθι της νοικοκυράς» που αποτελείται από τα βασικά είδη διατροφής που έχει ανάγκη ένα νοικοκυριό για να ζήσει.

Στοιχεία διαθέσιμα για το «καλάθι της νοικοκυράς» και το κόστος ζωής συγκεντρωτικά δεν έχουμε, όμως η ΕΛΣΤΑΤ δίνει ετήσιες μεταβολές μεμονωμένων προϊόντων και υπηρεσιών ανά μήνα, με τη διαφορά πως ο κατάλογος αυτός δεν είναι πάντα σταθερός και υφίσταται αλλαγές.

Προκειμένου λοιπόν να εκτιμήσουμε στην τετραετία 2009 – 2013 την αύξηση του μέσου κόστους διατροφής (δηλ. το «καλάθι της νοικοκυράς») και του βασικού κόστους διαβίωσης ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού, επιλέξαμε τα βασικά προϊόντα κι υπηρεσίες για τα οποία υπήρχαν συνεχή στοιχεία στην εξεταζόμενη περίοδο και υπολογίσαμε την αθροιστική μεταβολή της τιμής τους προκειμένου να εξαγάγουμε τον αστάθμητο μέσο όρο ανατίμησής τους στην τετραετία.

Από τον υπολογισμό αυτό προέκυψε πως ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε 9,3% την περίοδο Οκτωβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2013, το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς αυξήθηκε, ελαφρά περισσότερο, κατά 10%, ενώ το κόστος των λοιπών βασικών ειδών διαβίωσης αυξήθηκε 28,9%.

Αυτό είχε συνέπεια το συνολικό βασικό κόστος διαβίωσης που συναπαρτίζεται από τις δύο αυτές κατηγορίες να εμφανίζει μια αύξηση 20% στο ίδιο διάστημα και να είναι έτσι διπλάσιο της συνολικής αύξησης του επίσημου πληθωρισμού.

Συμπερασματικά, αν στην εξεταζόμενη περίοδο 2009 – 2013 την κατά περίπου 33% μείωση των αμοιβών εργασίας υπολογίσουμε σε σταθερές τιμές αποπληθωρίζοντας όχι με τον επίσημο πληθωρισμό αλλά με το βασικό κόστος ζωής -στο οποίο αντικειμενικά περιορίζεται η κατανάλωση των περισσότερων εργαζομένων- τότε προκύπτει πως οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων μειώθηκαν 44% μέσα σε μία τετραετία!…

Πηγή: enet.gr